thongminh.vn

Mọi thứ bạn cần

Thông minh hơn mỗi ngày 

Day February 22, 2023

Nghiêm Xuân Huy – CEO Finhay

Finhay là một trong những ứng dụng đầu tư tích lũy được nhiều người sử dụng trên ứng dụng di động. Đây là một startup tài chính tại Việt Nam với năng lượng của những người trẻ. Trong bài viết…