Image

random news

Nghiêm Xuân Huy – CEO Finhay

Nghiêm Xuân Huy – CEO Finhay

nguyenduyenFeb 22, 2023

Finhay là một trong những ứng dụng đầu tư tích…

Trần Hoài Phương – Quản lý quỹ đầu tư Wavemaker Partners

Trần Hoài Phương – Quản lý quỹ đầu tư Wavemaker Partners

nguyenduyenFeb 22, 2023

Trong danh sách các doanh nhân trẻ dưới 30 tuổi…

Nguyễn Thành Trung – Co Founder Sky Mavis

Nguyễn Thành Trung – Co Founder Sky Mavis

nguyenduyenFeb 21, 2023

Cha đẻ của game Axie Infinity trở thành triệu phú…

Ứng dụng Finhay

Ứng dụng Finhay

nguyenduyenFeb 21, 2023

Tài chính cá nhân luôn là một vấn đề mà…

Ví điện tử MOMO

Ví điện tử MOMO

nguyenduyenFeb 21, 2023

Được biết đến là siêu ứng dụng thanh toán số…

Image
Nghiêm Xuân Huy – CEO Finhay

Nghiêm Xuân Huy – CEO Finhay

nguyenduyenFeb 22, 2023

Finhay là một trong những ứng dụng đầu tư tích…

Trần Hoài Phương – Quản lý quỹ đầu tư Wavemaker Partners

Trần Hoài Phương – Quản lý quỹ đầu tư Wavemaker Partners

nguyenduyenFeb 22, 2023

Trong danh sách các doanh nhân trẻ dưới 30 tuổi…

Nguyễn Thành Trung – Co Founder Sky Mavis

Nguyễn Thành Trung – Co Founder Sky Mavis

nguyenduyenFeb 21, 2023

Cha đẻ của game Axie Infinity trở thành triệu phú…